Đảo Phú Quý - Tất cả - TripHunter
Bộ lọc
Lăng Cô Mỹ Khê

Lăng Cô Mỹ Khê

Xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận
Cầu cảng Phú Quý

Cầu cảng Phú Quý

Huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận
Hòn Hải

Hòn Hải

Huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận
Hòn Đen, hòn Đỏ và hòn Giữa

Hòn Đen, hòn Đỏ và hòn Giữa

Huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận
Đuốc Bác Hồ

Đuốc Bác Hồ

Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, Bình Thuận
Mũi Doi

Mũi Doi

Thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận
Bãi Nhỏ – Gành Hang

Bãi Nhỏ – Gành Hang

Xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận
Núi Cao Cát

Núi Cao Cát

Xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận
Mộ thầy Sài Nại

Mộ thầy Sài Nại

Thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận
Chùa Linh Quang

Chùa Linh Quang

Thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận